Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

01
service-2

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym zwłaszcza świadczy doradztwo prawne, opiniuje i reprezentuje Klienta w toku postępowania sądowego.

Zajmujemy się sprawami z zakresu m.in.:
 • ustanowienia i zniesienia służebności, zasiedzenia,
 • zniesienia współwłasności,
 • zadośćuczynienia oraz odszkodowania i renty z tytułu czynów niedozwolonych,
 • bezpodstawnego wzbogacenia,
 • spadków (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
 • eksmisji,
 • nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • praw pacjenta,
 • roszczenia z umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja).

Wyślij a zapytanie by otrzymać profesionalną poradę!

  Inne usługi

  02