Oferujemy usługi w zakresie

01
W ramach obsługi Klientów indywidualnych oferujemy w szczególności: udzielanie bieżącej konsultacji i porad prawnych, reprezentację przed sądami, urzędami i innymi podmiotami, sporządzanie opinii prawnych oraz umów, pism i innych dokumentów.
Klientom biznesowym oferujemy przede wszystkim: pomoc przy tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego, obejmującą także pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych, uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach, bieżącą obsługę prawną związaną z działalnością Klienta i sprawami korporacyjnymi, bieżące doradztwo prawne i biznesowe, przeprowadzanie audytów prawnych oraz prowadzenie spraw windykacyjnych i egzekucyjnych.
Wśród wiodących obszarów, w których posiadamy bogate doświadczenie, można wymienić następujące:

Zamów Profesjonalną Konsultację?