Adwokat DAMIAN JASTRZĄB
ADWOKAT DAMIAN JASTRZĄB01 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach programu Erasmus odbył również cząstkowe studia na Uniwersytecie Peter Pazmany Catholic Uniwersity w Budapeszcie na Wydziale Prawa. W 2008 roku rozpoczął aplikację adwokacką, którą zakończył w 2011 roku. W tym samym roku adwokat Damian Jastrząb złożył egzamin adwokacki. Specjalizacja: prawo handlowe i prawo gospodarcze, w szczególności doradztwo strategiczne…
Adwokat MAGDALENA ŁABĘDŹ-RASZKA
ADWOKAT MAGDALENA ŁABĘDŹ-RASZKA01 Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską pt. Przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim prawie karnym obroniła w Katedrze Prawa i Postępowania Karnego. W latach 2014 – 2016 odbywała trzyletnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego oraz wpisem na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Doświadczenie…